КрНУ
Центр міжнародної діяльності

ОСНОВНІ  ЗАДАЧІ  ТА  НАПРЯМИ  РОБОТИ  ЦЕНТРУ

  Розвиток міжнародних зв'язків, науково-технічне співробітництво університету із зарубіжними країнами - один із пріоритетних напрямків діяльності в умовах приєднання України до Болонського процесу, входження вищої освіти України в Європейський освітній простір.

  Із цією метою було створено центр, який опікується координацією міжнародної діяльності університету та його інтеграцією до світової університетської системи.

  Функціями центру є: інформаційно-довідкове забезпечення студентів, викладачів, науковців щодо іноземних партнерів, міжнародних донорських організацій, фондів, грантів, стипендій; пошук можливостей для продовження навчання за кордоном, проходження виробничої практики, підвищення кваліфікації, наукового стажування, участі у міжнародних конференціях, семінарах, тощо.


СТРАТЕГІЧНА ПРОГРАМА ІНТЕГРАЦІЇ У МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВИЙ ПРОСТІРСПІВРОБІТНИКИ  ЦЕНТРУ

Гладир Андрій Іванович
директор центру міжнародної діяльності, кандидат технічних наук, доцент
 
Коваль Леся Олександрівна
фахівець центру міжнародної діяльності
 
Гриценко Марина Анатоліївна
фахівець центру міжнародної діяльності
 

НАША  АДРЕСА

 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Центр міжнародної діяльності
39600 Кременчук, Полтавської обл.,
бул. Пушкіна, 3, учбовий корпус №5, кімната 205

Тел: +38 (05366) 3-20-11>
E-mail: irdep@kdu.edu.ua

 


 
КрНУ